pocetna_stranica

Radmila Rakin-Martinović

flautistkinja

radmila_rakin_martinovic

Radmila Rakin-Martinović je diplomirala i magistrirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu – umetnička disciplina flauta, u klasi prof. Marijana Egića. Usavršavala se kod Bruna Kavala. Kao učenik i student učestvovala je na brojnim pokrajinskim, republičkim i saveznim takmičenjima i osvajala najviše nagrade (ukupno 16 prvih nagrada).

Po završetku školovanja bavila se solističkom i kamernom delatnošću, ostvarivši preko dve stotine koncerata. Učestvovala je na najznačajnijim muzičkim manifestacijama u Zagrebu, Splitu, Novom Sadu, Opatiji i Beogradu. Kao solista ili sa Triom flauta "Density" nastupala je širom Vojvodine, u Beogradu, Prištini, Skoplju, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Kopru. Gostovala je u Mađarskoj, u Italiji i u Nemačkoj. Solistički je nastupala sa više domaćih značajnih orkestara. Snimala je za brojne radio i TV stanice u zemlji i u inostranstvu. Sa Triom flauta "Density" snimila je CD u produkciji Izdavačke kuće Europeing Recording Services iz Graca (Austrija). U periodu 1997-99. nastupala je sa gitaristom Zoranom Krajišnikom.

Pedagoški rad je započela 1981. godine kao profesor flaute u Muzičkoj školi "Isidor Bajić", gde je i danas zaposlena. Izvanredne pedagoške rezultate potvrđuju brojne prve i specijalne nagrade njenih učenika na pokrajinskim, republičkim i saveznim takmičenjima. Sa svojim učenicima je ostvarila gostovanja u Bugarskoj i Nemačkoj. Honorarni profesor je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu za predmete Metodika nastave flaute i Metodika nastave duvačkih instrumenata od oktobra 1999. godine. Od 2001. godine je predavač na poslediplomskim studijama, grupa za flautu, na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Ima zvanje docenta za navedene predmete.

Mr Radmila Rakin-Martinović je direktor Muzičke škole "Isidor Bajić" od 1996. godine. Osobenost rada škole u ovom periodu je niz velikih koncerata i saradnja sa drugim institucijama obrazovanja i kulture, kao i sa velikim brojem privrednih i ostalih organizacija. Bila je izvršni producent na dva CD-a koja je objavila Muzička škola "Isidor Bajić" u saradnji sa Radio Novim Sadom (C. Orff, "Carmina Burana", Muzika Isidora Bajića). Na inicijativu gđe Martinović danas se u muzičkoj školi čuva veliki broj fotografija, pisama, rukopisa i partitura osnivača škole, a u planu je opremanje spomen sobe Isidora Bajića. Vrhunske rezultate koje Muzička škola "Isidor Bajić" postiže na svim relevantnim takmičenjima na primeren način su prezentovani i obeležavanjem tri velika jubileja: 120 godina od rođenja Isidora Bajića, 90 i 95 godina od osnivanja Bajićeve Muzičke škole. Baveći se umetničkim, pedagoškim i organizacionim radom mr Radmila Rakin-Martinović je ostvarila zavidne rezultate u sve tri oblasti njenog delovanja.

Od 1980. godine je član Udruženja muzičkih umetnika Vojvodine, Udruženja muzičkih pedagoga Vojvodine od 1982. godine, kao i Udruženja muzičkih pedagoga Srbije od 1991. godine. Član je svih žirija za flautu na domaćim takmičenjima, a takođe i član Međunarodnog žirija na takmičenju "Petar Konjović" u Beogradu. Koautor je nastavnog plana i programa za predmet flauta (osnovne i prednje muzičke škole) u Republici Srbiji. Od 1996-2000. godine bila je predsednik komisije za duvačke instrumente u okviru Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, a od 2000. godine je podpredsednik Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije. Ceneći njen kompletan rad, Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine joj je dodelila nagradu "Iskra kulture" za 1999. godinu. Osnivač je i direktor Memorijala "Isidor Bajić", prestižne manifestacije koja je nesumnjivo jedan od razloga što je dobitnik zlatne značke "Global Qualiti Menagement" za najboljeg menadžera u 2004. godini (Madrid, Španija).