pocetna_stranica

Georg Koštin

dirigent & kompozitor, Rumunija

georg_kostin

Georg Koštin diplomirao je na Muzičkom univerzitetu u Bukureštu, gde je studirao kompoziciju i dirigovanje. Poznati pedagog Konstantin Bugeanu mu je predavao dirigovanje. Od 1984. godine Georg Kostin je član Udruženja kompozitora i muzikologa Rumunije.

Koštin je bio stalni dirigent Filharmonije Târgu Mureş (1986-1988) a potom Filharmonije Iaşi (1988-2001). Od 2001. godine je dirigent „Banatul” Filharmonije u Temišvaru. Njegovi nastupi najvišeg kvaliteta, neobično dug repertoar i senzibilitet posvećenog muzičara su karakteristike na kojima je zasnovana njegova uspešna karijera. On je veoma tražen dirigent u svim rumunskim orkestrima i svim međunarodnim događajima, kao što su: Grand Prix Maria Calas (Atina, 1990-2007), Međunarodni festival i takmičenja George Enescu (Bukurešt, 1991-2003), Opera festival Mario del Monaco (Fano, 1991), Međunarodna nedelja savremene muzike (Bukurešt, 1992-1993), Međunarodni festival Toamna muzicală clujeană (Cluj-Napoca, 1995), takmičenje Pacem in Terris (Bajrojt, 1997, 1999. i 2001), i koncerti sa orkestrom Pro Arte (Italija, 1997, 1999-2001).

U septembru 1998. godine Georg Koštin je održao svoj debi sa orkestrom London Schubert Players na Međunarodnom festivalu u Vindzoru. Od međunarodno priznatih dirigenata čije je savete i pohvale stekao ističu se Sergiu Celibidahe i Erih Bergel.

Georg Koštin je imao turneje u većini evropskih zemalja uključujući Francusku, Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Grčku, Veliku Britaniju, Holandiju, Belgiju i Portugaliju.

Solisti sa kojima je sarađivao uključuju i imena kao što su: Rudolf Kerer, Grigori Sokolov, Nikolai Suk, Kiprien Kacaris, Valentin Georgiu, Dan Grigore, Štefan Ruha, Radu Aldulesku, Volfgang Laufer, Viorika Kortez, Eva Marton, Doris Sofel i Korneliu Murgu.

Georg Koštin je dirigovao orkestrima prilikom mnogih snimanja za radio i TV stanice, kao i za CD-ove.