pocetna_stranica

Raspored nastupa - C kategorija - kamerno polufinale

LISTA JE PREMA ABECEDNOM REDOSLEDU, U ODNOSU NA PREZIME TAKMIČARA
Oficijelni poredak slova, koji inkorporira engleska i srpska slova, je sledeći:
A-B-C-Č-Ć-D-DŽ-Đ-E-F-G-H-I-J-K-L-LJ-M-N-NJ-O-P-Q-R-S-Š-T-U-V-W-X-Y-Z-Ž

Br.

Ime
&
Prezime

Nastup
Dan/Sat

Usviravanje
Dan/Vreme/Soba

Probe sa kvartetom
Dan/Vreme

Vežbanje
Dan/Vreme/Soba

1. Tatiana
Dorokhova
12.03/ 17.30 12.03/ 15.30/ 41 Muzička škola Josip Slavenski,
Svečana sala
10.03/ 10.00-11.15
11.03/ 10.00-11.15
Muzička škola Isidor Bajić,
Svečana sala
12.03/10.00-10.40
10.03/ 12.00-16.00/33
11.03/ 14.00-18.00/35
12.03/ 08.00-10.00/41
13.03/ 10.00-14.00/39
2. Mihyun
Kim
12.03/ 18.30 12.03/ 16.30/ 38 Muzička škola Josip Slavenski,
Svečana sala
10.03/ 11.30-12.45
11.03/ 11.30-12.45
Muzička škola Isidor Bajić,
Svečana sala
12.03/10.45-11.25
10.03/ 08.00-10.00/35
10.03/ 20.00-22.00/38
11.03/ 18.00-22.00/37
12.03/ 08.00-10.00/38
13.03/ 10.00-14.00/40
3. Konstantin
Lapshin
12.03/ 19.30 12.03/ 17.30/ 41 Muzička škola Josip Slavenski,
Svečana sala
10.03/ 13.00-14.15
11.03/ 13.00-14.15
Muzička škola Isidor Bajić,
Svečana sala
12.03/11.30-12.10
10.03/ 08.00-12.00/37
11.03/ 18.00-22.00/33
12.03/ 09.00-11.00/35
13.03/ 10.00-14.00/42
4. Veneta
Neynska
13.03/ 17.30 13.03/ 15.30/ 41 Muzička škola Josip Slavenski,
Svečana sala
10.03/ 17.00-18.15
11.03/ 17.00-18.15
Muzička škola Isidor Bajić,
Svečana sala
13.03/10.00-10.40
10.03/ 08.00-12.00/33
11.03/ 12.00-14.00/34
11.03/ 20.00-22.00/35
12.03/ 10.00-14.00/39
13.03/ 08.00-10.00/41
5. Ilya
Lekhanov
13.03/ 18.30 13.03/ 16.30/ 38 Muzička škola Josip Slavenski,
Svečana sala
10.03/ 18.30-19.45
11.03/ 18.30-19.45
Muzička škola Isidor Bajić,
Svečana sala
13.03/10.45-11.25
10.03/ 12.00-16.00/35
11.03/ 14.00-18.00/37
12.03/ 10.00-14.00/40
13.03/ 08.00-10.00/38
6. Poom
Prommachart
13.03/ 19.30 13.03/ 17.30/ 41 Muzička škola Josip Slavenski,
Svečana sala
10.03/ 20.00-21.15
11.03/ 20.00-21.15
Muzička škola Isidor Bajić,
Svečana sala
13.03/11.30-12.10
10.03/ 12.00-16.00/37
11.03/ 14.00-18.00/33
12.03/ 10.00-14.00/42
13.03/ 09.00-11.00/35