pocetna_stranica

Raspored nastupa - B kategorija - I etapa

LISTA JE PREMA ABECEDNOM REDOSLEDU, U ODNOSU NA PREZIME TAKMIČARA
Oficijelni poredak slova, koji inkorporira engleska i srpska slova, je sledeći:
A-B-C-Č-Ć-D-DŽ-Đ-E-F-G-H-I-J-K-L-LJ-M-N-NJ-O-P-Q-R-S-Š-T-U-V-W-X-Y-Z-Ž

Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
1. Anastasia
Milovanova
11.03/16.30 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/12.00-12.15 10.03/19.00-22.00/1
&
11.03/08.00-10.00/42
11.03/15.30/42
2. Olena
Miso
11.03/16.45 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/12.15-12.30 10.03/19.00-22.00/2
&
11.03/08.00-10.00/41
11.03/15.45/41
3. Marko
Molnar
11.03/17.00 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/12.30-12.45 10.03/12.00-15.00/42
&
11.03/08.00-10.00/40
11.03/16.00/40
4. Filip
Orlić
11.03/17.15 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/12.45-13.00 10.03/19.00-22.00/33
&
11.03/08.00-10.00/39
11.03/16.15/39
5. Višnja
Pantelić
11.03/17.45 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/13.00-13.15 10.03/16.00-19.00/33
&
11.03/08.00-10.00/38
11.03/16.45/42
6. Filip
Stančić
11.03/18.00 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/13.15-13.30 10.03/19.00-22.00/35
&
11.03/08.00-10.00/36
11.03/17.00/41
7. Ljubica
Stojanović
11.03/18.15 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/13.30-13.45 10.03/19.00-22.00/36
&
11.03/08.00-10.00/34
11.03/17.15/40
8. Ana
Šinković
11.03/18.30 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/13.45-14.00 10.03/19.00-22.00/37
&
11.03/10.00-12.00/42
11.03/17.30/39
9. Nikola
Zdravković
11.03/18.45 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/14.00-14.15 10.03/19.00-22.00/3
&
11.03/10.00-12.00/41
11.03/17.45/42
10. Dunja
Crnjanski
11.03/19.15 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/14.15-14.30 10.03/12.00-15.00/40
&
11.03/10.00-12.00/40
11.03/18.15/41
Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
11. Sanja
Dakser
11.03/19.30 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/14.30-14.45 10.03/12.00-15.00/41
&
11.03/10.00-12.00/39
11.03/18.30/40
12. Darja
Damjanović
11.03/19.45 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/14.45-15.00 10.03/16.00-19.00/35
&
11.03/10.00-12.00/38
11.03/18.45/39
13. Ting-chia
Hsu
11.03/20.00 10.03/10.00-18.00/office
ili
11.03/10.00-16.00/office
11.03/15.00-15.15 10.03/16.00-19.00/37
&
11.03/10.00-12.00/36
11.03/19.00/42