pocetna_stranica

Raspored nastupa - A kategorija - I etapa

LISTA JE PREMA ABECEDNOM REDOSLEDU, U ODNOSU NA PREZIME TAKMIČARA
Oficijelni poredak slova, koji inkorporira engleska i srpska slova, je sledeći:
A-B-C-Č-Ć-D-DŽ-Đ-E-F-G-H-I-J-K-L-LJ-M-N-NJ-O-P-Q-R-S-Š-T-U-V-W-X-Y-Z-Ž

Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
1. Miloš
Jovanović
10.03/16.30 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/12.00-12.10 09.03/15.00-17.00/36
&
10.03/09.00-10.00/34
10.03/15.30/34
2. Dragana Knežević 10.03/16.40 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/12.10-12.20 09.03/15.00-17.00/35
&
10.03/09.00-10.00/38
10.03/15.40/38
3. Gergely
Kovács
10.03/16.50 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/12.20-12.30 09.03/15.00-17.00/34
&
10.03/09.00-10.00/39
10.03/15.50/39
4. Mina
Mijović
10.03/17.00 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/12.30-12.40 09.03/15.00-17.00/33
&
10.03/09.00-10.00/40
10.03/16.00/40
5. Petar
Nikolić
10.03/17.10 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/12.40-12.50 09.03/15.00-17.00/3
&
10.03/09.00-10.00/41
10.03/16.10/41
6. Miloš
Novičić
10.03/17.20 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/12.50-13.00 09.03/15.00-17.00/2
&
10.03/09.00-10.00/42
10.03/16.20/42
7. Aleksandar
Pavlović
10.03/17.30 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/13.00-13.10 09.03/15.00-17.00/1
&
10.03/10.00-11.00/34
10.03/16.30/34
8. Marko
Pejanović
10.03/17.50 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/13.10-13.20 09.03/17.00-19.00/36
&
10.03/10.00-11.00/38
10.03/16.50/38
9. Sanja
Radulović
10.03/18.00 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/13.20-13.30 09.03/17.00-19.00/35
&
10.03/10.00-11.00/39
10.03/17.00/39
10. Dina
Stojilković
10.03/18.10 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/13.30-13.40 09.03/17.00-19.00/34
10.03/10.00-11.00/40
10.03/17.10/40
Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
11. Vladimir
Šovljanski
10.03/18.20 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/13.40-13.50 09.03/17.00-19.00/33
&
10.03/10.00-11.00/41
10.03/17.20/41
12. Olivera Tomašević 10.03/18.30 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/13.50-14.00 09.03/17.00-19.00/3
&
10.03/10.00-11.00/42
10.03/17.30/42
13. Marija
Vasić
10.03/18.40 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/14.00-14.10 09.03/17.00-19.00/2
&
10.03/11.00-12.00/34
10.03/17.40/34
14. Mónika Ruth
Vida
10.03/18.50 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10. 03/14.10-14.20 09.03/17.00-19.00/1
&
10.03/11.00-12.00/38
10.03/17.50/38
15. Nikola
Vidojević
10.03/19.10 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/14.20-14.30 09.03/19.00-21.00/36
&
10.03/11.00-12.00/39
10. 03/18.10/39
16. Aleksandra
Vojnak
10.03/19.20 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/14.30-14.40 09.03/19.00-21.00/35
&
10.03/11.00-12.00/40
10.03/18.20/40
17. Dragutin
Vučić
10.03/19.30 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/14.40-14.50 09.03/19.00-21.00/34
&
10.03/11.00-12.00/41
10.03/18.30/41
18. Tanja
Činč
10.03/19.40 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/14.50-15.00 09.03/19.00-21.00/33
&
10.03/11.00-12.00/42
10.03/18.40/42
19. Smiljana
Danilov
10.03/19.50 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/15.00-15.10 09.03/19.00-21.00/3
&
10.03/12.00-13.00/34
10.03/18.50/34
20. Danica
Dujaković
10.03/20.00 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/15.10-15.20 09.03/19.00-21.00/2
10.03/12.00-13.00/38
10.03/19.00/38
21. Fruzsina
Forró
10.03/20.10 09.03/10.00-18.00/office
ili
10.03/10.00-16.00/office
10.03/15.20-15.30 09.03/19.00-21.00/1
&
10.03/12.00-13.00/39
10.03/19.10/39