pocetna_stranica

Raspored nastupa - A kategorija - polufinale

LISTA JE PREMA ABECEDNOM REDOSLEDU, U ODNOSU NA PREZIME TAKMIČARA
Oficijelni poredak slova, koji inkorporira engleska i srpska slova, je sledeći:
A-B-C-Č-Ć-D-DŽ-Đ-E-F-G-H-I-J-K-L-LJ-M-N-NJ-O-P-Q-R-S-Š-T-U-V-W-X-Y-Z-Ž

Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
1. Dragana
Knežević
14.03/ 10.30 14.03/ 09.30/ 41 11.03/08.00-10.00/35
12.03/09.00-11.00/33
13.03/17.00-19.00/35
14.03/15.00-16.00/41
2. Gergely
Kovács
14.03/ 10.40 14.03/ 09.40/ 40 11.03/08.00-10.00/37
12.03/10.00-12.00/41
13.03/17.00-19.00/33
14.03/ 15.00-16.00/42
3. Mina
Mijović
14.03/ 10.50 14.03/ 09.50/ 39 11.03/10.00-12.00/35
12.03/11.00-13.00/33
13.03/19.00-21.00/35
14.03/ 16.00-17.00/41
4. Miloš
Novičić
14.03/ 11.00 14.03/ 10.00/ 38 11.03/10.00-12.00/37
12.03/11.00-13.00/35
13.03/19.00-21.00/33
14.03/ 16.00-17.00/42
5. Marko
Pejanović
14.03/ 11.10 14.03/ 10.10/ 36 11.03/12.00-14.00/35
12.03/13.00-15.00/33
13.03/10.00-12.00/41
14.03/ 17.00-18.00/41
6. Sanja
Radulović
14.03/ 11.20 14.03/ 10.20/ 42 11.03/12.00-14.00/37
12.03/13.00-15.00/35
13.03/09.00-11.00/33
14.03/ 17.00-18.00/42
7. Vladimir
Šovljanski
14.03/ 11.40 14.03/ 10.40/ 41 11.03/12.00-14.00/39
12.03/15.00-17.00/33
13.03/ 11.00-13.00/35
14.03/18.00-19.00/41
8. Olivera Tomašević 14.03/ 11.50 14.03/ 10.50/ 40 11.03/12.00-14.00/40
12.03/15.00-17.00/35
13.03/11.00-13.00/33
14.03/ 18.00-19.00/42
9. Mónika Ruth
Vida
14.03/ 12.00 14.03/ 11.00/ 39 11.03/13.00-15.00/42
12.03/17.00-19.00/33
13.03/13.00-15.00/35
14.03/ 19.00-20.00/41
Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
10. Nikola
Vidojević
14.03/ 12.10 14.03/ 11.10/ 38 11.03/13.00-15.00/41
12.03/17.00-19.00/35
13.03/13.00-15.00/33
14.03/ 19.00-20.00/42
11. Aleksandra
Vojnak
14.03/ 12.20 14.03/ 11.20/ 36 11.03/14.00-16.00/39
12.03/19.00-21.00/33
13.03/15.00-17.00/35
14.03/ 20.00-21.00/41
12. Dragutin
Vučić
14.03/ 12.30 14.03/ 11.30/ 42 11.03/14.00-16.00/40
12.03/19.00-21.00/35
13.03/15.00-17.00/33
14.03/ 20.00-21.00/42
13. Tanja
Činč
14.03/ 12.40 14.03/ 11.40/ 41 11.03/ 18.00-20.00/35
12.03/ 17.00-19.00/39
13.03/ 08.00-10.00/40
14.03/ 20.00-21.00/38