pocetna_stranica

Raspored nastupa - C kategorija - I etapa

LISTA JE PREMA ABECEDNOM REDOSLEDU, U ODNOSU NA PREZIME TAKMIČARA
Oficijelni poredak slova, koji inkorporira engleska i srpska slova, je sledeći:
A-B-C-Č-Ć-D-DŽ-Đ-E-F-G-H-I-J-K-L-LJ-M-N-NJ-O-P-Q-R-S-Š-T-U-V-W-X-Y-Z-Ž

Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
1. Miljana
Ivanković
05.03/11.00 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/20.00-20.20 05.03/09.00-11.00/38 04.03/18.00-21.00/42
05.03/17.00-18.00/42
06.03/09.00-12.00/1
07.03/08.00-11.00/1
2. Boris
Jekić
05.03/11.20 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
03.03/14.20-14.40 05.03/09.20-11.20/39 04.03/18.00-21.00/41
05.03/18.00-19.00/42
06.03/09.00-12.00/2
07.03/11.00-14.00/1
3. Srđana
Jovanović
05.03/11.40 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/20.20-20.40 05.03/09.40-11.40/40 04.03/18.00-21.00/40
05.03/19.00-20.00/42
06.03/09.00-12.00/3
07.03/14.00-17.00/1
4. Milena
Kaluđerović
05.03/12.10 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/19.40-20.00 05.03/10.10-12.10/41 03.03/18.15-21.00/1
04.03/13.00-16.00/37
05.03/20.00-21.00/40
06.03/09.00-12.00/33
07.03/17.00-20.00/1
5. Anna
Kavalerova
05.03/12.30 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/18.00-18.20 05.03/10.30-12.30/42 04.03/18.30-21.30/38
05.03/20.00-21.00/41
06.03/09.00-12.00/35
07.03/08.00-11.00/2
6. Mihyun
Kim
05.03/12.50 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/18.20-18.40 05.03/10.50-12.50/34 03.03/18.00-21.00/35
04.03/19.00-22.00/37
04.03/18.00-21.00/35
05.03/20.00-21.00/42
06.03/09.00-12.00/37
07.03/11.00-14.00/2
7. Seon min
Kim
05.03/15.30 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/18.40-19.00 05.03/13.30-15.30/38 04.03/19.00-22.00/36
05.03/09.00-10.00/3
06.03/10.00-13.00/36
07.03/14.00-17.00/2
8. Boyan
Kolarov
05.03/15.50 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/19.00-19.20 05.03/13.50-15.50/39 04.03/16.00-19.00/36
05.03/09.00-10.00/33
06.03/12.00-15.00/1
07.03/18.30-21.30/39
9. Daniil
Kontuashvili
05.03/16.10 04.03/10.00-18.00/ office
ili
05.03/10.00-18.00/office
04.03/19.20-19.40 05.03/14.10-16.10/40 04.03/16.00-19.00/37
05.03/09.00-10.00/36
06.03/12.00-15.00/2
07.03/09.00-12.00/3
10. Elena
Kuznetsova
06.03/11.00 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/13.20-13.40 06.03/09.00-11.00/34 05.03/16.00-19.00/35
06.03/19.00-20.00/41
07.03/18.00-21.00/3
Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
11. Louis
Lancien
06.03/11.20 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/13.40-14.00 06.03/09.20-11.20/38 05.03/16.00-19.00/36
06.03/20.00-21.00/34
07.03/10.00-13.00/33
12. Konstantin
Lapshin
06.03/11.40 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/20.25-20.45 06.03/09.40-11.40/39 05.03/16.00-19.00/38
06.03/20.00-21.00/35
07.03/13.00-16.00/33
13. Bohyun
Lee
06.03/12.00 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/14.20-14.40 06.03/10.00-12.00/40 05.03/16.10-19.10/40
06.03/20.00-21.00/42
07.03/16.00-19.00/33
14. Ilya
Lekhanov
06.03/12.30 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/14.40-15.00 06.03/10.30-12.30/41 05.03/19.00-22.00/34
06.03/21.00-22.00/34
07.03/19.00-22.00/33
15. Yee Ka Beverly
Leung
06.03/12.50 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/20.05-20.25 06.03/10.50-12.50/42 05.03/19.00-22.00/1
06.03/21.00-22.00/35
07.03/10.00-13.00/35
16. Sangmi
Lim
06.03/13.10 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/17.05-17.25 06.03/11.10-13.10/34 05.03/19.00-22.00/2
06.03/21.00-22.00/39
07.03/13.00-16.00/35
17. Borko
Milojković
06.03/13.30 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
03.03/15.20-15.40 06.03/11.30-13.30/38 05.03/16.00-19.00/39
06.03/20.00-21.00/41
07.03/16.00-19.00/35
18. Veneta
Neynska
06.03/17.00 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/17.45-18.05 06.03/15.00-17.00/42 05.03/19.00-22.00/33
06.03/08.00-09.00/40
07.03/09.00-12.00/36
19. Daisuke
Ogata
06.03/17.20 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/18.05-18.25 06.03/15.20-17.20/34 05.03/14.00-17.00/42
06.03/08.00-09.00/1
07.03/12.00-15.00/36
20. Ana
Pejović
06.03/17.40 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
03.03/16.00-16.20 06.03/15.40-17.40/38 05.03/16.00-19.00/3
06.03/08.00-09.00/2
07.03/15.00-18.00/36
Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
21. Poom
Prommachart
06.03/18.10 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/18.25-18.45 06.03/16.10-18.10/39 05.03/19.00-22.00/35
06.03/08.00-09.00/3
07.03/18.00-21.00/36
22. Kuwahara
Reiko
06.03/18.30 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/18.45-19.05 06.03/16.30-18.30/40 05.03/15.30-18.30/1
06.03/08.00-09.00/33
07.03/13.00-16.00/1
23. Aliya
Rysalieva
06.03/18.50 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/19.05-19.25 06.03/16.50-18.50/41 05.03/16.00-19.00/33
06.03/08.00-09.00/35
07.03/13.00-16.00/39
24. Mami
Shindo
06.03/19.20 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/19.25-19.45 06.03/17.20-19.20/42 04.03/18.00-22.00/33
05.03/16.00-19.00/34
06.03/08.00-09.00/36
07.03/13.30-16.30/40
25. Bodin
Starčević
06.03/19.40 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
03.03/16.40-17.00 06.03/17.40-19.40/34 05.03/19.00-22.00/37
06.03/08.00-09.00/41
07.03/19.00-22.00/40
26. Zuzana
Simurdova
06.03/20.00 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
05.03/19.45-20.05 06.03/18.00-20.00/38 05.03/16.00-19.00/2
06.03/08.00-09.00/37
07.03/19.00-22.00/41
27. Bartłomiej
Wezner
07.03/11.00 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/14.10-14.30 07.03/09.00-11.00/34 06.03/15.00-18.00/2
07.03/20.00-21.00/38
28. Emrecan
Yavuz
07.03/11.20 05.03/10.00-18.00/office
ili
06.03/10.00-18.00/office
06.03/14.30-14.50 07.03/09.20-11.20/38 06.03/18.00-21.00/1
07.03/20.00-21.00/42
29. Anna
Yevdokimova
07.03/11.40 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/14.50-15.10 07.03/09.40-11.40/39 04.03/18.00-21.00/39
05.03/19.00-22.00/39
06.03/18.00-21.00/2
07.03/20.00-21.00/1
30. Sehwa
Yoon
07.03/12.00 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/15.10-15.30 07.03/10.00-12.00/40 06.03/18.00-21.00/3
07.03/20.00-21.00/2
Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
31. Thiago
Bertoldi
07.03/12.30 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/15.50-16.10 07.03/10.30-12.30/41 06.03/12.15-15.15/40
07.03/21.00-22.00/2
32. Paul
Cartianu
07.03/12.50 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/16.10-16.30 07.03/10.50-12.50/42 06.03/13.00-16.00/36
07.03/21.00-22.00/3
33. Chen
Chen
07.03/13.10 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/20.30-20.50 07.03/11.10-13.10/34 06.03/15.00-18.00/3
07.03/21.00-22.00/34
34. Cheng-Ting
Chen
07.03/13.30 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/20.50-21.10 07.03/11.30-13.30/38 06.03/15.00-18.00/33
07.03/21.00-22.00/38
35. Virginie
Dejos
07.03/17.00 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/21.10-21.30 07.03/15.00-17.00/42 06.03/15.00-18.00/35
07.03/08.00-09.00/33
36. Tatiana
Dorokhova
07.03/17.20 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
06.03/21.30-21.50 07.03/15.20-17.20/34 06.03/15.00-18.00/37
07.03/08.00-09.00/36
37. Andreas
Eggertsberger
07.03/17.40 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
07.03/08.00-08.20 07.03/15.40-17.40/38 05.03/19.00-22.00/38
06.03/16.00-19.00/36
07.03/09.00-10.00/33
38. Fiachra
Garvey
07.03/18.10 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
07.03/08.20-08.40 07.03/16.10-18.10/39 06.03/13.45-16.45/41
07.03/12.00-13.00/3
39. Dominika
Glapiak
07.03/18.30 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
07.03/08.40-09.00 07.03/16.30-18.30/40 06.03/13.30-16.30/40
07.03/09.00-10.00/35
40. Vladimir
Gligorić
07.03/18.50 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
03.03/17.20-17.40 07.03/16.50-18.50/41 06.03/13.00-16.00/39
07.03/08.00-09.00/40
Br. Ime
Prezime
Nastup
Dan/Sat
Registracija
Dan/Vreme/Soba
Proba klavira
(10 min)
Dan/Vreme
Usviravanje
Dan/Vreme/Soba
Vežbanje
Dan/Vreme/Soba
41. Miloš
Gouka
07.03/19.20 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
07.03/09.00-09.20 07.03/17.20-19.20/42 06.03/18.00-21.00/33
07.03/08.00-09.00/42
42. Benedek
Horváth
07.03/19.40 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
07.03/17.40-19.40/34 06.03/16.10-18.10/39 06.03/18.00-21.00/35br/>07.03/08.00-09.00/41
43. Dina
Hadžiomerović
07.03/20.00 06.03/10.00-18.00/office
ili
07.03/10.00-18.00/office
03.03/17.40-18.00 07.03/18.00-20.00/38 06.03/12.00-15.00/3
07.03/14.00-15.00/41