pocetna_stranica

Raspored nastupa - A kategorija - finale

LISTA JE PREMA ABECEDNOM REDOSLEDU, U ODNOSU NA PREZIME TAKMIČARA
Oficijelni poredak slova, koji inkorporira engleska i srpska slova, je sledeći:
A-B-C-Č-Ć-D-DŽ-Đ-E-F-G-H-I-J-K-L-LJ-M-N-NJ-O-P-Q-R-S-Š-T-U-V-W-X-Y-Z-Ž

Br.

Ime
&
Prezime

Nastup
Dan/Sat

Usviravanje
Dan/Vreme/Soba

1. Gergely
Kovács
15.03/ 10.30 15.03/ 08.30/ 42
2. Marko
Pejanović
15.03/ 10.40 15.03/ 08.40/ 41
3. Mónika Ruth
Vida
15.03/ 10.50 15.03/ 08.50/ 40
4. Aleksandra
Vojnak
15.03/ 11.00 15.03/ 09.00/ 39